Wijziging dienstregeling lijnen 151, 157 en 251

In 2021 is er onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid op o.a. de Rijksweg N9. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de haltes Teugelaan en Kanaaldijk N9 in de gemeente Bergen als verkeersonveilig kunnen worden beschouwd. Daarnaast is uit statistieken gebleken dat het aantal gebruikers van deze haltes zeer beperkt is.

Rijkswaterstaat heeft zodoende erop aangedrongen om de haltes te laten vervallen. De combinatie van onveiligheid en het beperkte gebruik maakt dat de Provincie Noord-Holland en Overal hebben ingestemd met de opheffing.

Per zondag 3 september 2023 worden de haltes Teugelaan en Kanaaldijk N9 uit de dienstregeling genomen.
Raadpleeg onze reisplanner voor actuele reisadviezen.